Je hebt last van je hand.
Wij helpen je verder.

Hieronder tref je een lijst met aandoeningen. Het geeft u meer informatie over de behandeling hiervan.

Knobbels of strengen in de hand (Dupuytren)

De aandoening van Dupuytren is een afwijking in de hand. Hierbij ontstaan meestal spontaan knobbels en strengen in de handpalm.

Wat zijn de klachten

De meeste patiënten hebben last van harde knobbels of strengen in de handpalm. In een later stadium worden de vingers kromgetrokken door de strengen. Veel gehoorde klachten zijn pijn ter plaatse van de zwellingen en strengen en een beperking in het gebruik van de hand zoals het blijven haken van vingers.

Oorzaak

Deze wordt veroorzaakt door zogenaamde verharding (verbindweefseling)  van het peesblad in de handpalm. Door het samentrekken van dit bindweefsel kunnen de vingers krom gaan staan. De afwijking kan in de handpalm en de vingers voorkomen. De oorzaak is nog niet duidelijk.

Mogelijke behandeling

Er zijn meerdere behandelingen mogelijk voor Dupuytren. Bij pijnlijke plekken in de handpalm is het mogelijk een injectie met een corticosteroid te geven. Dit zal de streng of knobbel niet laten verdwijnen maar kan wel de klachten verminderen. Daarnaast zijn de naaldmethode (Percutane Naald Fasciotomie) of een operatie ook mogelijk.

Naaldmethode (PNF)

Bij de naald methode wordt na plaatselijke verdoving de streng doorgenomen met een naald op meerder plaatsen in de handpalm. Bij de operatie wordt niet de gehele streng uit de vinger of handpalm gehaald.

Operatieve behandeling

De operatie vindt plaats op de operatiekamer. Het kan onder plaatselijke of meer uitgebreide verdoving (regionale verdoving). Hoe je wordt verdoofd hangt af van de ernst van de streng en eventuele medicijnen die je gebruikt.

Een operatie

De operatieve behandeling van de ziekte van Dupuytren bestaat uit het verwijderen van strengen in je hand en vingers. Dit is echter geen garantie dat de ziekte niet zal terugkomen. Soms zijn meerdere operaties noodzakelijk. Als een vinger langere tijd heeft krom gestaan, is het soms niet meer mogelijk deze weer helemaal recht te krijgen.

Na de operatie

Enkele dagen na de operatie wordt het verband verwijderd en kan je de hand kort douchen of afspoelen onder de kraan. De wond kan je beschermen met een pleister. Na 10-14 dagen wordt de wondgenezing gecontroleerd en de hechtingen verwijderd.

Complicaties

Na deze ingreep kunnen de volgende complicaties optreden:
– Stijfheid
– Chronisch pijnsyndroom
– Infectie
– Bloeduitstorting
– Niet volledige strekking van een vinger
– Schade aan een zenuwtakje in het operatiegebied met als gevolg een verminderd of veranderd gevoel in deel van de vinger

Na behandeling

Oefeningen na de operatie
Het zal duidelijk zijn dat de herstelfase van iedere hand verschillend is en niet precies te voorspellen. Soms is een nachtspalk tijdelijk nodig, om de vingers zo recht mogelijk te krijgen. Ook kan het nodig zijn dat je onder begeleiding van een handtherapeut oefent. De arts zal dit met u bespreken op het spreekuur.

Al onze zorg wordt verzekerd door uw zorgverzekeraar

Alle behandelingen die door Voor de hand worden verricht vallen onder de basisverzekering. Dit betekent dat alle behandelingen in principe worden vergoed, uiteraard met in achtneming van het wettelijk eigen risico. Zoals met alle behandelingen die vallen onder de basisverzekering zullen de kosten rechtstreeks verrekend worden met uw zorgverzekeraar.

Waar heb je last van

Bult op de pols (Polsganglion) |
Bultje op de vinger (Mucoidcyste) |
Doof gevoel van de vinger (Zenuwletsel) |
Gebroken polsbotje (Scaphoidfractuur) |
Hangend topje (Mallet vinger) |
Hangende vinger (Strekpeesletsel) |
Haperende vinger (Trigger finger) |
Knobbels of strengen in de hand (Dupuytren) |
Pijn in de duimmuis (Duimbasisslijtage) |
Pijnklachten in de pols (Bandletsel) |
Pijnklachten pinkzijde van de pols (Meniscusletsel) |
Pijnlijke handen (Artrose) |
Pijnlijke pols (Hypermobiliteit of instabiele pols) |
Pijnlijke pols, duimzijde (Quervain) |
Rode, gezwollen en pijnlijke gewrichten van de hand of pols |
Skiduim (Bandletsel van de duim) |
Slijtage van de pols (Gedeeltelijk vastzetten) |
Slijtage van de pols (Proximale Rij Carpectomie) |
Tintelende vingers (Carpaal Tunnel Syndroom) |