Je hebt last van je hand.
Wij helpen je verder.

Hieronder tref je een lijst met aandoeningen. Het geeft u meer informatie over de behandeling hiervan.

Tintelende vingers (Carpaal Tunnel Syndroom)

Bij (nachtelijke) tintelingen, pijn of een doof gevoel van de vinger is er meestal sprake van een carpaal tunnel syndroom.  Bij een carpaal tunnel syndroom (CTS) is er sprake van een zenuwbeknelling bij de pols. In de pols is een tunnel waardoor deze zenuw loopt, en op deze plaats raakt hij bekneld. CTS komt in Nederland voor bij ongeveer 9% van de volwassen vrouwen, bij volwassen mannen is dit ongeveer 0,6%, het komt vooral voor tussen de 40 en 60 jaar.

Wat zijn de klachten

De meest voorkomende klachten zijn tintelingen en een doof gevoel in de duim, wijsvinger en middelvinger. ‘Wapperen’ met de hand kan verlichting geven. De klachten zijn vaak ook ’s nachts aanwezig. We zien bij carpaal tunnel syndroom ook vaak pijnklachten in de hand. Soms treden de klachten ook overdag op, vooral na bepaalde activiteiten of als mensen langdurig in dezelfde houding zitten. Krachtverlies of het verdwijnen van de duimmuis kunnen in een later stadium aanwezig zijn.

Oorzaak

Er kunnen meerdere oorzaken zijn die CTS veroorzaken:

– Hormonale veranderingen zoals tijdens de zwangerschap en de overgang;
– Een langzaam werkende schildklier;
– Herhaalde (krachtige) bewegingen van de pols;
– Andere aandoeningen zoals reuma of suikerziekte;
– Een polsbreuk;

– Soms zit carpaal tunnel syndroom in de familie.

Mogelijke behandeling

Afwachten

Indien de klachten kort bestaan en niet ernstig zijn of spontaan lijken te verbeteren kan er voor worden gekozen om even af te wachten.

Conservatieve behandeling

Als weinig hinder wordt ondervonden of de klachten nog niet zo lang bestaan, kan worden gestart met handtherapie en een nachtspalk. Soms wordt dit aangevuld met een corticosteroïdinjectie in de carpale tunnel. De injectie kan gezet worden op het spreekuur door de arts. Voor de spalk en de handtherapie zie je op dezelfde dag de handtherapeut.

Operatieve behandeling

Als de klachten langer bestaan of ernstig zijn is het soms verstandig om de carpale tunnel met een operatie te openen. Dit is een korte operatie, die meestal onder plaatselijke verdoving gebeurt. U mag meteen na de operatie weer naar huis. Meestal verdwijnen de nachtelijke tintelingen binnen enkele dagen na de operatie. Het duurt wat langer voordat de klachten overdag verdwijnen. Uw arts kan u hier meer over vertellen.

Een operatie

De operatie vindt plaats op de behandelkamer en wordt uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. Via een kleine snede in de handpalm wordt de carpale tunnel vanaf het midden van de handpalm tot aan het begin van de onderarm vrij gelegd. Na de ingreep wordt een drukverband aangelegd en mag je meteen naar huis.

Na de operatie

Drie dagen na de operatie mag je zelf het verband verwijderen en de hand kort douchen of afspoelen onder de kraan. De wond kun je beschermen met een pleister. Na 10-14 dagen wordt de wondgenezing gecontroleerd en de hechtingen verwijderd.

Complicaties

Na elke operatie kunnen complicaties optreden. Na deze ingreep kunnen de volgende complicaties optreden:
– Stijfheid
– Chronisch pijnsyndroom
– Wondontsteking
– Bloeduitstorting
– Restklachten
– Letsel van een zenuwtakje in het operatiegebied met als gevolg een verminderd of veranderd gevoel in deel van de duim

Na behandeling

Het zal duidelijk zijn dat de herstelfase van iedere hand verschillend en niet precies te voorspellen is. Soms is een aanvullende behandeling nodig met een nachtspalk. Ook kan het nodig zijn dat je onder begeleiding van een handtherapeut oefent. Dit hangt af van hoe erg de klachten voor de ingreep waren en hoe lang de ze bestonden.

Al onze zorg wordt verzekerd door uw zorgverzekeraar

Alle behandelingen die door Voor de hand worden verricht vallen onder de basisverzekering. Dit betekent dat alle behandelingen in principe worden vergoed, uiteraard met in achtneming van het wettelijk eigen risico. Zoals met alle behandelingen die vallen onder de basisverzekering zullen de kosten rechtstreeks verrekend worden met uw zorgverzekeraar.

Waar heb je last van

Bult op de pols (Polsganglion) |
Bultje op de vinger (Mucoidcyste) |
Doof gevoel van de vinger (Zenuwletsel) |
Gebroken polsbotje (Scaphoidfractuur) |
Hangend topje (Mallet vinger) |
Hangende vinger (Strekpeesletsel) |
Haperende vinger (Trigger finger) |
Knobbels of strengen in de hand (Dupuytren) |
Pijn in de duimmuis (Duimbasisslijtage) |
Pijnklachten in de pols (Bandletsel) |
Pijnklachten pinkzijde van de pols (Meniscusletsel) |
Pijnlijke handen (Artrose) |
Pijnlijke pols (Hypermobiliteit of instabiele pols) |
Pijnlijke pols, duimzijde (Quervain) |
Rode, gezwollen en pijnlijke gewrichten van de hand of pols |
Skiduim (Bandletsel van de duim) |
Slijtage van de pols (Gedeeltelijk vastzetten) |
Slijtage van de pols (Proximale Rij Carpectomie) |
Tintelende vingers (Carpaal Tunnel Syndroom) |