Bezoek medisch specialist

Wij lichten u graag toe hoe de facturatie in zijn werk gaat. Met de meeste Zorgverzekeraars hebben we een contract of een betaalovereenkomst. Dit betekent dat de rekening van uw bezoek of operatie rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gaat. U krijgt een overzicht van uw zorgverzekeraar van de kosten en het eigen risico dat de zorgverzekeraar van u zal vragen. Alleen met Menzis en CZ hebben we op dit moment geen contract. Daardoor kunnen we de factuur niet rechtstreeks bij deze verzekeraars indienen. Is dit het geval ontvangt u namens ons een factuur van Infomedics. U moet deze factuur bij uw zorgverzekeraar indienen. Uw verzekeraar vergoedt vervolgens ongeveer 70% van het bedrag op de factuur. Nadat u het vergoede bedrag heeft ontvangen maakt u dit naar Infomedics over, samen met uw eigen risico dat op het overzicht van de verzekering vermeldt staat. Dit is dus minder dan het totale bedrag op de factuur! Wij krijgen dus minder betaald voor de behandeling, maar het belangrijkste is: dit hoeft u niet bij te leggen!

 

 

Bezoek handergotherapeut
In uw basispakket zit 10 uur aan behandeltijd voor de hand (ergo) therapeut. Hier zit wel een eigen risico aan vast.

 

Spalk/brace: 
De kosten van een spalk/brace worden niet vergoed door de zorgverzekeraar uit het basispakket. Hiervan ontvangt u via Infomedics een factuur. Indien u aanvullend verzekerd bent dan kunt u de factuur van de spalk/brace indienen bij uw zorgverzekering. Dan wordt (een deel van) de kosten vergoed.

 

Heeft u vragen over de declaratie en/of de vergoeding? Wij helpen u graag!
Bel ons: 0348- 21 40 16 of mail naar: [email protected]