Bezoek medisch specialist

Wij lichten u graag toe hoe de facturatie in zijn werk gaat. Omdat we met de Zorgverzekeraars nog geen contract hebben, kunnen wij de factuur niet rechtstreeks bij uw verzekeraar indienen. Daarom ontvangt u namens ons van Infomedics een factuur. U moet deze factuur zelf bij uw zorgverzekeraar indienen. Uw verzekeraar vergoedt vervolgens gemiddeld 70% van het bedrag op de factuur. Dit komt doordat we nog geen contract met de verzekeraar hebben. Als uw eigen risico nog niet op is, houdt u verzekeraar hiervoor een bedrag in. Nadat u het vergoede bedrag heeft ontvangen maakt u dit naar ons over, samen met uw eigen risico die de verzekeraar eventueel heeft ingehouden. Dit is dus minder dan het bedrag op de factuur. Wij krijgen dus minder betaald voor de behandeling, maar het belangrijkste is: het kost u niets.

 

 

Bezoek handergotherapeut
In uw basispakket zit 10 uur aan behandeltijd voor de hand (ergo) therapeut.

 

Spalk/brace: 
De kosten van een spalk/brace worden niet vergoed door de zorgverzekeraar uit het basispakket. Hiervan ontvangt u via Infomedics een factuur. Indien u aanvullend verzekerd bent dan kunt u de factuur van de spalk/brace indienen bij uw zorgverzekering. Dan wordt (een deel van) de kosten vergoed.

 

Heeft u vragen over de declaratie en/of de vergoeding? Wij helpen u graag!
Bel ons: 0348- 21 40 16 of mail naar: [email protected]