Bezoek medisch specialist

Wij lichten u graag toe hoe de facturatie in zijn werk gaat. Omdat we met een aantal Zorgverzekeraars nog geen contract hebben, kunnen wij de factuur niet rechtstreeks bij alle verzekeraar indienen. Is dit het geval dan ontvangt u namens ons van Infomedics een factuur. U moet deze factuur zelf bij uw zorgverzekeraar indienen. Uw verzekeraar vergoedt vervolgens gemiddeld 70% van het bedrag op de factuur. Dit komt doordat we nog geen contract met de verzekeraar hebben. Als uw eigen risico nog niet op is, houdt uw verzekeraar hiervoor een bedrag in. Nadat u het vergoede bedrag heeft ontvangen maakt u dit naar Infomedics over, samen met uw eigen risico dat de verzekeraar eventueel heeft ingehouden. Dit is dus minder dan het bedrag op de factuur. Wij krijgen dus minder betaald voor de behandeling, maar het belangrijkste is: dit hoeft u niet bij te leggen!

 

 

Bezoek handergotherapeut
In uw basispakket zit 10 uur aan behandeltijd voor de hand (ergo) therapeut. Hier zit wel een eigen risico aan vast.

 

Spalk/brace: 
De kosten van een spalk/brace worden niet vergoed door de zorgverzekeraar uit het basispakket. Hiervan ontvangt u via Infomedics een factuur. Indien u aanvullend verzekerd bent dan kunt u de factuur van de spalk/brace indienen bij uw zorgverzekering. Dan wordt (een deel van) de kosten vergoed.

 

Heeft u vragen over de declaratie en/of de vergoeding? Wij helpen u graag!
Bel ons: 0348- 21 40 16 of mail naar: [email protected]