Bezoek medisch specialist

Wij lichten u graag toe hoe de facturatie in zijn werk gaat. Omdat we met de verzekeraars nog geen contract hebben, kunnen wij de factuur niet rechtstreeks bij uw verzekeraar indienen. U moet de factuur zelf bij uw zorgverzekeraar indienen. Uw verzekeraar vergoedt vervolgens deze factuur voor gemiddeld 70%. Dit komt omdat we nog geen contract met de verzekeraar hebben. Nadat u het vergoedde bedrag heeft ontvangen maakt u dit naar ons over. Dit is dus minder dan de factuur aangaf. Wij krijgen dus feitelijk iets minder betaald voor de behandeling, maar het belangrijkste is: het kost u niets.

Samenvattend in tekst:

  • Wij versturen de factuur aan u, via Infomedics
  • U dient deze factuur in bij uw verzekeraar
  • De verzekeraar zal een deel aan u uitbetalen
  • Als er nog een eigen risico is, betaalt u deze
  • U betaalt het door de verzekeraar vergoedde bedrag aan ons, via Infomedics
  • Het deel dat niet vergoed wordt, is voor rekening van Kliniek Voor de Hand

 

Bezoek handergotherapeut
In uw basispakket zit 10 uur aan behandeltijd voor de hand (ergo) therapeut.

 

Spalk/brace: 
De kosten van een spalk/brace worden niet vergoed door de zorgverzekeraar uit het basispakket. Hiervan ontvangt u via Infomedics een factuur. Indien u aanvullend verzekerd bent dan kunt u de factuur van de spalk/brace indienen bij uw zorgverzekering.

 

Heeft u vragen over de declaratie en/of de vergoeding? Wij helpen u graag!
Bel ons: 0348- 21 40 16 of mail naar: [email protected]