In onze kliniek werken we duurzaam

Vervuiling in de gezondheidszorg

De gezondheidszorgsector is verantwoordelijk voor meer dan 7% van de nationale broeikasgassen. Daarmee is onze sector een  van de grootste vervuilers van Nederland. De vervuiling die wordt veroorzaakt is de som van onder andere (medisch) afval, wegwerpartikelen, reisbewegingen van patiënten en personeel, energieverbruik van gebouwen en luchtbehandeling in operatiekamers en anesthesiegassen. Al deze zaken zijn fundamenteel noodzakelijk voor een goede kwaliteit en veiligheid in de zorg. Toch kunnen we, door kritisch naar elk onderwerp te kijken, de uitstoot verminderen. Zeker ook in de handchirurgie. Of het alternatief duurzamer is of niet, moet gebaseerd zijn op wetenschap en gezond verstand. Vaak worden hiervoor levenscyclusanalyses gebruikt. Het is vaak eenvoudiger dan je zou verwachten, maar vereist samenwerking met andere specialisten zoals ziekenhuishygiënisten en een flexibele instelling.

Onze werkwijze van duurzaamheid

Kliniek voor de hand is koploper op het gebied van duurzaamheid in de zorg. Op de volgende vlakken zorgen wij voor maximale duurzaamheid:

Het gebouw: we hebben zonnepanelen, elektrische laadplekken, automatische lichtschakelaars. Een ultramoderne operatiekamer met een spaarstand buiten kantoortijden en die kan switchen van klasse 2 naar 1 luchtbehandeling voor energiebesparing.

Mensen: we werken aan een duurzame samenwerking met personeel, huisartsen, patiënten. Zorg waar mogelijk bij de huisarts en zo nodig bij ons (wij geven nascholing aan huisartsen). We proberen de reisbewegingen van de patiënt te verminderen door video/belconsulten. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk handelingen in een consult te vatten. Denk aan het consult, aanvullend onderzoeken, zoals Röntgen of echo, en zo nodig meteen handtherapie.

Ergotherapie: we gebruiken biologisch afbreekbaar spalkmateriaal in plaats van plastic spalken.

Polikliniek: Composteerbaar voorlichtingsmateriaal (flyers, folders, afsprakenkaartjes), QR codes voor voorlichting in plaats van geprinte voorlichting.

Operatiekamer: het scheiden van afval, indien mogelijk geen wegwerpmaterialen of plastics, wasbare operatiemutsen. We gebruiken composteerbare absorptiematjes op de operatiekamer. We gebruiken geen anesthesiegassen, dit is namelijk een sterk broeikasgas.

Oplossingen delen met collega’s

Steeds meer chirurgen en medisch specialisten delen hun inzichten en ideeën hoe we in klinieken en OK’s duurzamer kunnen werken. Zo denkt onze kliniek mee hoe je energie kunt besparen met een efficiëntere luchtbehandeling op de OK. En kijken we binnen beroepsvereniging NVPC hoe de OK duurzamer kan worden. Daarnaast zijn we aangesloten bij diverse platforms en beroepsverenigingen die aandacht besteden aan duurzaamheid. Wij proberen andere zorginstellingen op deze en andere manieren te inspireren, onze kennis te delen en van anderen te leren door samen te werken. Gezondheidszorg moet minder vervuilend worden. Minder milieuvervuiling draagt ook bij aan een betere gezondheid, dat ligt Voor de Hand, toch?