In onze kliniek werken we steeds duurzamer

Onze werkwijze van duurzaamheid

Naast oog voor hand- en polsklachten hebben we ook oog voor gezondheid in bredere zin. Die wordt in toenemende mate nadelig beïnvloed door milieuvervuiling en klimaatverandering. Daarom werken we in onze kliniek zo duurzaam mogelijk. We gebruiken zo veel mogelijk verband en spalkjes van afbreekbare materialen. En verminderen de reisbewegingen en CO2-voetafdruk van onze patiënten. Hoe? Door zoveel mogelijk te doen tijdens één consult (gesprek, diagnose én behandeling). En doordat onze patiënten voor handtherapie terecht kunnen bij een fysiotherapeut in de buurt.

 

Oplossingen delen met collega’s

Steeds meer chirurgen en medisch specialisten delen hun inzichten en ideeën hoe we in klinieken en OK’s duurzamer kunnen werken. Zo denkt onze kliniek mee hoe je energie kunt besparen met een efficiëntere luchtbehandeling op de OK. Coördineren we samen het LUMC de aanbesteding voor het ontwikkelen van een duurzame steriele OK-jas. En kijken we binnen beroepsvereniging NVPC hoe de ‘plastische OK’ duurzamer kan worden. Daarnaast zijn we aangesloten bij diverse platforms en beroepsverenigingen die aandacht besteden aan duurzaamheid.