Je hebt last van je hand.
Wij helpen je verder.

Hieronder tref je een lijst met aandoeningen. Het geeft u meer informatie over de behandeling hiervan.

Waar heb je last van

Carpaal Tunnel Syndroom |
Dorsaal polsganglion |
Duimbasisslijtage |
Dupuytren |
Mallet vinger |
Meniscusletsel van de pols |
Instabiele pols (midcarpale instabiliteit) |
Mucoidcyste |
Slijtage van de pols (gedeeltelijk vastzetten) |
Slijtage van de pols (Proximale Rij Carpectomie) |
Quervain |
Gebroken polsbotje (Scaphoidfractuur) |
Skiduim |
Strekpeesletsel |
Triggerfinger |
Zenuwletsel |

Quervain

De Quervain’s tendinitis is een overbelasting van de strekpezen van de duim. Quervain komt 4 keer vaker bij vrouwen voor dan bij mannen.

Wat zijn de klachten

De meeste patiënten komen naar het spreekuur in verband met pijn, zwelling en knisperen ter hoogte van de duimzijde van de pols. Daarnaast kan er sprake zijn van pijn en/of beperking van de duimbeweging.

Oorzaak

Met name tijdens en na de zwangerschap komt het vaker voor. Sommige mensen hebben op de plek van de strekpezen van de duim niet één peeskoker maar twee, waardoor de pezen relatief minder ruimte hebben. Hierdoor krijgen dezen mensen sneller een Quervain tendinitis. Een andere oorzaak is veel herhalende handeling achter elkaar verrichten, zoals bijvoorbeeld op het werk. Aandacht voor werkomstandigheden zijn daarom belangrijk bij deze overbelasting.

Mogelijke behandeling

Niet-operatief

In de regel wordt Quervain niet-operatief behandeld. De behandeling bestaat uit een combinatie van een spalk, handtherapie en zo nodig een injectie met corticosteroiden.

Operatief

Er wordt gekozen voor een operatie bij onvoldoende resultaat van de niet-operatieve behandeling, bij lang bestaande of ernstige klachten

Een operatie

De operatie vindt plaats op de behandelkamer en wordt uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. Via een kleine snede aan de duimzijde van de pols wordt de peeskoker vanaf de basis van de duim tot halverwege de onderarm vrij gelegd. Na de ingreep wordt een drukverband aangelegd en mag je meteen naar huis.

Na de operatie

Na het verwijderen van het verband mag je de hand kort douchen en afspoelen onder de kraan. De wond kan je bedekken met een pleister. Na de operatie kom je terug voor controle. Dan wordt de wondgenezing gecontroleerd en na 10-14 dagen worden de hechtingen verwijderd. Nadat de
hechtingen zijn verwijderd mag je weer autorijden. Het zal duidelijk zijn dat de herstelfase van iedere hand verschillend is en niet precies te voorspellen. Soms is tijdelijk een spalk nodig om de duim voldoende rust te geven. Ook kan het nodig zijn dat je onder begeleiding van een handtherapeut oefeningen doet.

Complicaties

Na deze ingreep kunnen de volgende complicaties optreden:
– Stijfheid van de duim
– Chronisch pijnsyndroom
– Infectie
– Bloeduitstorting
– Rest-pijn van de duim of pezen
– Schade aan een zenuwtakje in het operatiegebied met als gevolg een verminderd of veranderd gevoel in deel van de duim

Na behandeling

Na de ingreep wordt handtherapie overwogen afhankelijk van het post-operatieve traject, het activiteitenprofiel van de patiënt en de ernst en duur van de klachten. In ieder geval bij mensen met suikerziekte, bij een tweede of derde ingreep en bij mensen waarbij veel ontstekingsweefsel is gezien, wordt handtherapie geadviseerd.

Al onze zorg wordt verzekerd door uw zorgverzekeraar

Alle behandelingen die door Voor de hand worden verricht vallen onder de basisverzekering. Dit betekent dat alle behandelingen in principe worden vergoed, uiteraard met in achtneming van het wettelijk eigen risico. Zoals met alle behandelingen die vallen onder de basisverzekering zullen de kosten rechtstreeks verrekend worden met uw zorgverzekeraar.