Je hebt last van je hand.
Wij helpen je verder.

Hieronder tref je een lijst met aandoeningen. Het geeft u meer informatie over de behandeling hiervan.

Strekpeesletsel

Bij een peesletsels maken we verschil tussen de strek- (extensor) en de buigpezen (flexor). Daarnaast bepaald de locatie van het letsel in de hand welke nabehandeling geïndiceerd is. Dit maakt de behandeling van peesletsels een gecompliceerde zaak die specifieke kennis vereist, zowel van de handchirurg als de handtherapeut. De strekpezen bevinden zich aan de handrug zijde van de hand. De hoofdfunctie van de strekpezen is het openen en stabiliseren van de hand/pols bij het gebruik van de hand.

Wat zijn de klachten

In het begin van het strekpeesletsel is de vinger pijnlijk en gezwollen rondom het eindkootje. Het kootje van de vinger staat gebogen en kan niet actief worden gestrekt. Met behulp van de andere hand is dit wel mogelijk.

Oorzaak

Toch wordt dit letsel niet altijd (tijdig) herkend omdat er sprake is van een gedeeltelijke scheur of een gedeeltelijke overname door een naastgelegen strekpees. Peesletsels zijn meestal het gevolg van een trauma. In uitzonderlijke gevallen kan er sprake zijn van een spontane scheuring, wat kan voorkomen bij onder andere reuma.

Mogelijke behandeling

Een peesletsel moet bijna altijd geopereerd worden. In de ideale situatie zal de patiënt meteen na het trauma geopereerd worden en in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van het trauma.

Een operatie

De operatie kan plaatsvinden op de operatiekamer of onder uitgebreide plaatselijke verdoving op de behandelkamer. Waar je geopereerd wordt hangt af van de ernst van het letsel en eventuele medicijnen die je gebruikt. De operatieve behandeling bestaat uit het opzoeken en herstellen van de aangedane strekpees. Na de ingreep wordt een (gips)spalk aangelegd.

Na de operatie

De handchirurg bepaald, aan de hand van het soort letsel en de toestand van de pees, welke nabehandeling door de handtherapeut wordt gestart. Er kan besloten worden een statische nabehandeling, een voorzichtige dynamische of een actieve nabehandeling (early active motion) te starten.

Complicaties

Na deze ingreep kunnen de volgende complicaties optreden:
– Stijfheid
– Chronisch pijnsyndroom
– Infectie
– Bloeduitstorting
– Rest-beperking van de beweeglijkheid van de vinger

Na behandeling

De gehele behandeling neemt, zonder complicaties, 3 maanden in beslag. In de meeste gevallen is het gedurende 6 weken nodig om de pees middels een spalk te beschermen. Daarna zal het accent met name liggen op het versterken van de pees en het weer terugkrijgen van de beweeglijkheid en de kracht van de hand.

Al onze zorg wordt verzekerd door uw zorgverzekeraar

Alle behandelingen die door Voor de hand worden verricht vallen onder de basisverzekering. Dit betekent dat alle behandelingen in principe worden vergoed, uiteraard met in achtneming van het wettelijk eigen risico. Zoals met alle behandelingen die vallen onder de basisverzekering zullen de kosten rechtstreeks verrekend worden met uw zorgverzekeraar.

Waar heb je last van

Artrose |
Bandletsel van de pols |
Carpaal Tunnel Syndroom |
Dorsaal polsganglion |
Duimbasisslijtage |
Dupuytren |
Mallet vinger |
Meniscusletsel van de pols |
Instabiele pols (midcarpale instabiliteit) |
Mucoidcyste |
Slijtage van de pols (gedeeltelijk vastzetten) |
Slijtage van de pols (Proximale Rij Carpectomie) |
Quervain |
Gebroken polsbotje (Scaphoidfractuur) |
Skiduim |
Strekpeesletsel |
Triggerfinger |
Zenuwletsel |