Je hebt last van je hand.
Wij helpen je verder.

Hieronder tref je een lijst met aandoeningen. Het geeft u meer informatie over de behandeling hiervan.

Hangende vinger (Strekpeesletsel)

Bij een peesletsel maken we verschil tussen de strek- (extensor) en de buigpezen (flexor). De strekpezen bevinden zich aan de handrug zijde van de hand. De functie van de strekpezen is het strekken van de vingers en stabiliseren van de hand en pols. Daarnaast bepaald de locatie van het letsel in de hand welke nabehandeling nodig is. Dit maakt de behandeling van peesletsels een gecompliceerde zaak die specifieke kennis vereist, zowel van de handchirurg als de handtherapeut.

Wat zijn de klachten

In het begin van het strekpeesletsel is er meestal sprake van een wond. De vinger is pijnlijk en gezwollen. Een deel van de vinger staat gebogen en kan niet worden gestrekt. Met behulp van de andere hand is het wel mogelijk om de vinger recht te krijgen.

Oorzaak

Strekpeesletsels ontstaan meestal na een snij- of bijtverwonding. Soms ontstaan ze door een val. In uitzonderlijke gevallen kan er sprake zijn van een spontane scheur, bijvoorbeeld bij reumapatiënten. Soms wordt dit letsel niet (tijdig) herkend omdat er sprake is van een gedeeltelijke scheur of wordt de functie deels over genomen door een naastgelegen strekpees.

Mogelijke behandeling

Een peesletsel moet bijna altijd geopereerd worden. In de ideale situatie zal de patiënt meteen na het letsel geopereerd worden en in ieder geval binnen 10 dagen na het peesletsel. Na 10 dagen wordt de kwaliteit van het peesweefsel minder en kan het herstel minder goed verlopen.

Een operatie

Het herstel van de pees wordt gedaan op de operatiekamer. De operatie bestaat uit het opzoeken en herstellen van de aangedane strekpees. Na de ingreep wordt een (gips)spalk aangelegd.

Na de operatie

De handchirurg bepaald, aan de hand van het soort letsel en de toestand van de pees, welke nabehandeling door de handtherapeut wordt gestart. Er kan besloten worden een statische nabehandeling, een voorzichtige dynamische of een actieve nabehandeling (early active motion) te starten.

Complicaties

Na deze ingreep kunnen de volgende complicaties optreden:
– Stijfheid
– Chronisch pijnsyndroom
– Wondontsteking
– Bloeduitstorting
– Rest-beperking van de beweeglijkheid van de vinger

Na behandeling

De gehele behandeling neemt, zonder complicaties, 3 maanden in beslag. In de meeste gevallen is het gedurende 6 weken nodig om de pees middels een spalk te beschermen. Daarna zal het accent met name liggen op het versterken van de pees en het weer terugkrijgen van de beweeglijkheid en de kracht van de hand.

Al onze zorg wordt verzekerd door uw zorgverzekeraar

Alle behandelingen die door Voor de hand worden verricht vallen onder de basisverzekering. Dit betekent dat alle behandelingen in principe worden vergoed, uiteraard met in achtneming van het wettelijk eigen risico. Zoals met alle behandelingen die vallen onder de basisverzekering zullen de kosten rechtstreeks verrekend worden met uw zorgverzekeraar.

Waar heb je last van

Bult op de pols (Polsganglion) |
Bultje op de vinger (Mucoidcyste) |
Doof gevoel van de vinger (Zenuwletsel) |
Gebroken polsbotje (Scaphoidfractuur) |
Hangend topje (Mallet vinger) |
Hangende vinger (Strekpeesletsel) |
Haperende vinger (Trigger finger) |
Knobbels of strengen in de hand (Dupuytren) |
Pijn in de duimmuis (Duimbasisslijtage) |
Pijnklachten in de pols (Bandletsel) |
Pijnklachten pinkzijde van de pols (Meniscusletsel) |
Pijnlijke handen (Artrose) |
Pijnlijke pols (Hypermobiliteit of instabiele pols) |
Pijnlijke pols, duimzijde (Quervain) |
Rode, gezwollen en pijnlijke gewrichten van de hand of pols |
Skiduim (Bandletsel van de duim) |
Slijtage van de pols (Gedeeltelijk vastzetten) |
Slijtage van de pols (Proximale Rij Carpectomie) |
Tintelende vingers (Carpaal Tunnel Syndroom) |