Kliniek voor de Hand

Dorsale kapselversteviging

Dag 0   OK drukverband / gipsverband / spalk (zie OK verslag)

TGE vingers + hooghouden (mitella/sling)

 

Dag 3-5   OK gips verwijderen/spalk aanpassen + wondcontrole

Aanmeten polsspalk/aanpassen (dag en nacht)

Evaluatie peesglijding (TGE’s)

 

Week 2-4   Wondcontrole + HV (10-14 dagen post-op)

Start littekenbehandeling

Indien nodig verdere oedeem reductie (Coban, drukhandschoen, etc.)

Optimaliseren ROM vingers en duim (TGE, evt. PROM)

Start AROM pols DF/PF, waarbij PF max. 30° (evt. PROM)

 

Week 5-6   Voortzetten AROM pols DF/PF, waarbij PF max. 45° (evt. PROM) Spalk afbouwen

Littekenbehandeling intensiveren

Start polsprogramma gericht op coördinatie, kracht en stabiliteit Opbouwen belastbaarheid en functionaliteit

 

Week 7-12   Optimaliseren kracht, stabiliteit en functie

 

Mnd 3 -6                        Zo nodig optimaliseren functie

 

Controle arts              3 mnd Post-Op

 

Bijzonderheden        Flexie pols niet voorbij 45° mobiliseren