Informatie Anesthesie

U heeft een afspraak om een ingreep te ondergaan in Kliniek Voor de Hand. Hierbij is een anesthesiemedewerker betrokken. Deze zorgt ervoor dat u zo comfortabel mogelijk de ingreep ondergaat. Wij zorgen er als team voor dat de kans op complicaties en pijn zo klein mogelijk is.

 

De arts heeft met u op het spreekuur besproken welke vorm van verdoving en eventueel sedatie (een ‘roesje’) bij u gepland is.

 

Voor ingrepen aan een arm kan een regionale anesthesie (blokkade van een zenuw of groep zenuwen met een lokaal verdovingsmiddel) gebruikt worden. Ook is er een mogelijkheid voor een sedatie anesthesie (het zogeheten roesje). Hierbij wordt u (in tegenstelling tot een algehele anesthesie) niet beademd.

Sedatie anesthesie betekent letterlijk ”het verlagen van het bewustzijn”. Dit gebeurt door

middel van toediening van medicatie via een infuusnaald. Sedatie zorgt ervoor dat u een onplezierig onderzoek of ingreep als acceptabel ervaart. Bij deze vorm van anesthesie moet u ook nuchter zijn. Vanaf welk moment u niet meer mag eten en drinken, wordt u nog uitgelegd. Voordeel van sedatie anesthesie ten opzichte van algehele anesthesie is dat deze weinig bijwerkingen en vrijwel geen complicaties kent. U wordt niet beademd. U bent 10 tot 15 minuten na de ingreep meestal weer goed wakker. Er bestaat een geringe kans op lichte hoofdpijn, misselijkheid of braken.

Het voordeel van een regionale anesthesie of zenuwblokkade is dat u de eerste 3 tot 6 uur na de operatie geen tot weinig pijn heeft. Bij een zenuwblokkade van de arm bestaat een kleine kans op zenuwbeschadiging (tinteling in arm of been gedurende enkele weken tot maanden). Ondanks onze ervaring met regionale anesthesie, toepassen van speciale apparatuur en organisatie kan het zijn dat de blokkade onvoldoende werkt. In dat geval wordt extra bij verdoofd of kan een roesje worden gegeven.