• ✔ Gespecialiseerd team
  • ✔ Verzekerde zorg
  • ✔ Korte wachtlijsten
9,5 Zorgkaart Nederland

Kliniek voor de Hand

Lunatum

Dag 0  OK gipsverband

TGE vingers + hooghouden (mitella/sling)

 

Dag 3-5  OK gips verwijderen + wondcontrole

Aanmeten polsspalk (dag en nacht)

Evaluatie peesglijding (TGE’s) en optimaliseren

Analyse belasting-belastbaarheid (ADL – werk – ontspanning) Inplannen HT

 

Week 2-4   Wondcontrole + HV (10-14 dagen post-op) Start littekenbehandeling

Indien nodig verdere oedeem reductie (Coban, drukhandschoen, etc.) Optimaliseren ROM vingers en duim (TGE, evt. PROM)

Start advisering t.a.v. ADL – werk – ontspanning

 

Week 5-6    Start AROM pols (evt. PROM)

Spalk afbouwen

 

Week 7-13    Intensiveren AROM/PROM pols en vingers

Start polsprogramma gericht op coördinatie, kracht en stabiliteit Opbouwen belastbaarheid en functionaliteit

 

Mnd 3 -6                            Zo nodig optimaliseren functie

 

Controle arts              3 mnd Post-Op