Kliniek voor de Hand

PF

Dag 0   OK gipsverband

TGE vingers + hooghouden (mitella/sling)

 

Dag 3-5   OK gips verwijderen + wondcontrole

Aanmeten extensiespalk (nacht) in zoveel mogelijk extensie

Indien nodig verdere oedeem reductie (Coban, drukhandschoen, etc.) Streven naar volledige extensie ROM

Analyse belasting-belastbaarheid (ADL – werk – ontspanning) Inplannen

 

Dag 10-14

Wondcontrole + HV

Start littekenbehandeling

Evt. intensiveren oefentherapie (AROM/PROM) Start advisering t.a.v. ADL – werk – ontspanning

 

Week 3-13   Streven naar volledige ROM

Intensiveren flexie, voorkomen intrinsiek patroon Extra aandacht actieve extensie (m.n. PIP) Littekenbehandeling

Opbouwen kracht, belastbaarheid en functionaliteit Nachtspalk voortzetten

 

Maand 3-6   Nachtspalk afbouwen

Zo nodig optimaliseren functie

 

Controle arts              3 mnd Post-Op

 

Bijzonderheden       Bij skin graft eerste 2 weken terughoudend met intensieve ROM- oefeningen