Kliniek voor de Hand

PIP prothese (dorsale benadering)

Dag 0     OK gipsverband + hooghouden 

(mitella/sling) 

 

Week 1-2 (dag 1-14)

Dag 3-5 Post-op afspraak HT  

OK gips verwijderen + wondcontrole 

Aanmeten protectiespalk PIP (dorsaal kapje met laterale steun) (dag en nacht) Onbelaste AROM extensie/flexie tot E/F 0/45 (geen hyperextensie!) 

DIP extensie/flexie met PIP in 0° 

 

Evt. opstarten anti-zwelling maatregelen (Coban, drukhandschoen, etc) 

Wondcontrole + HV na 10-14 dagen post-op 

Inplannen HT 

 

CAVE: – Bij flexiecontractuur PIP: PROM extensie (geen hyperextensie) 

  •  Bij hyperextensie PIP: Extensieblok van 10°-30° (3 wk) 
  •  Bij slechte CS kwaliteit: Overleggen met behandelend arts over beleid en  

   opbouw flexie 

 

Week3-4  (dag 14-28)    Start littekenbehandeling na HV bij goed gesloten wond 

PIP flexie tot 60° (evt. PROM), met behoud extensie tot 0° Advisering t.a.v. ADL – werk – ontspanning 

 

Week 5-6 (dag 28-42)   PIP flexie tot 75° (evt. PROM), met behoud extensie tot 0° Advisering t.a.v. ADL – werk – ontspanning 

 

Week 7-12 (dag 42-84)   PIP flexie tot 90° (evt. PROM), met behoud extensie tot 0° 

Spalk afbouwen dag, evt. dorsaal kapje vervangen voor oval-8 (draagbeleid protectief) 

Nachtspalk voortzetten 

Opbouwen kracht, belastbaarheid en functionaliteit 

 

Mnd 3 -6    Voortzetten ROM, kracht, stabiliteit, belastbaarheid en functionaliteit Spalk volledig afbouwen 

 

Mnd 7 -12    Zo nodig optimaliseren functie 

 

Controle arts 3 mnd Post-Op (X-controle op indicatie)