• ✔ Gespecialiseerd team
  • ✔ Verzekerde zorg
  • ✔ Korte wachtlijsten
9,5 Zorgkaart Nederland

Kliniek voor de Hand

Pisiformectomie

Dag 0   OK drukverband 

TGE vingers + hooghouden (mitella/sling) 

 

Dag 3-5   OK verband/gips verwijderen + wondcontrole 

Indien nodig verdere oedeem reductie (Coban, drukhandschoen, etc.) Optimaliseren ROM vingers en duim (TGE, evt. PROM) 

Start AROM pols (evt. PROM) 

 

Wk 2-4   Wondcontrole + HV (10-14 dagen post-op) Start littekenbehandeling 

Voortzetten AROM pols, vingers en duim (evt. PROM) 

 

Wk 5-6   Intensiveren AROM/PROM pols en vingers Start knijpkracht 

Littekenbehandeling 

 

Wk 7-13   Voortzetten intensieve AROM/PROM pols en vingers 

Start polsprogramma gericht op coördinatie, kracht en stabiliteit Opbouwen belastbaarheid en functionaliteit 

 

Mnd 3-6   Zo nodig optimaliseren functie 

 

 

Controle arts 3 mnd Post-Op