Kliniek voor de Hand

PNF

Dag 0   OK gipsverband 

TGE vingers + hooghouden (mitella/sling) 

 

Dag 3-5   OK gips verwijderen + wondcontrole 

Aanmeten extensiespalk (nacht) in zoveel mogelijk extensie 

Indien nodig verdere oedeem reductie (Coban, drukhandschoen, etc.) Streven naar volledige extensie ROM 

 

Dag 10-14   Wondcontrole + HV 

Start littekenbehandeling 

Evt. intensiveren oefentherapie (AROM/PROM) 

 

Wk 3-13   Streven naar volledige ROM 

Intensiveren flexie, voorkomen intrinsiek patroon Extra aandacht actieve extensie (m.n. PIP) Littekenbehandeling 

Opbouwen kracht, belastbaarheid en functionaliteit Nachtspalk voortzetten 

 

Mnd 3-6   Nachtspalk afbouwen 

Zo nodig optimaliseren functie 

 

 

Controle arts 3 mnd Post-Op 

Bijzonderheden Bij skin graft eerste 2 weken terughoudend met intensieve ROM- oefeningen