Kliniek voor de Hand

Polsprothese

Dag 0   OK gipsverband 

TGE vingers + hooghouden (mitella/sling) 

 

Dag 3-5   OK gips verwijderen + wondcontrole 

Aanmeten polsspalk (dag en nacht) 

Evaluatie peesglijding (TGE’s) en optimaliseren 

Analyse belasting-belastbaarheid

 

Wk 2-4   Wondcontrole + HV (10-14 dagen post-op) 

Indien nodig verdere oedeem reductie (Coban, drukhandschoen, etc.) Optimaliseren ROM vingers en duim (TGE, evt. PROM) 

Start littekenbehandeling 

Start AROM pols (evt. geleid actief) 

Start advisering

 

Wk 5-6   Intensiveren AROM pols en vingers 

Start submaximale knijpkracht 

Spalk afbouwen bij onbelaste activiteiten (evt. afh van X-controle) 

 

Wk 7-13   Voortzetten intensieve AROM/PROM pols en vingers 

Start polsprogramma gericht op coördinatie, kracht en stabiliteit Opbouwen belastbaarheid en functionaliteit 

Spalk afbouwen bij belaste activiteiten

 

Mnd 3-6 Zo nodig optimaliseren functie 

 

 

Controle arts 3 mnd Post-Op (X-controle op indicatie)