Kliniek voor de Hand

Polsscopie

Dag 0   OK drukverband 

TGE vingers + hooghouden (mitella/sling) 

 

Dag 3-5   OK verband verwijderen Start AROM pols 

 

Dag 10-14   Wondcontrole + evt. verwijderen steristrips 

Indien nodig verdere oedeem reductie (Coban, drukhandschoen, etc.) Intensiveren oefentherapie (AROM/PROM) 

Afh. van functie inplannen HT

 

Wk 3-13   Start polsprogramma gericht op coördinatie, kracht en stabiliteit (afh. van bevindingen/interventie tijdens scopie) 

Opbouwen belastbaarheid en functionaliteit 

 

Controle arts 4-13 wk Post-Op 

 

Bijzonderheden Evt. voorbereiden op vervolgoperatie (trainen)