Kliniek voor de Hand

Quervain

Quervain (evt. na injectie) 

 

Na consult

Oefeninstructie, voorlichting en advisering ADL Aanmeten verlengde duimspalk 

AROM pols (terughoudend met flexie) Inplannen HT  

 

Wk 1   Doornemen optimale polspositie/ polsstabilisatie 

TGE 1e extensorloge i.v.m. spalkgebruik 

 

Wk 2 -6   Start advisering  

Start polsprogramma gericht op coördinatie, kracht en stabiliteit Opbouwen belastbaarheid en functionaliteit 

Spalk afbouwen indien pijnvermindering en adequate polsstabilisatie Wk 6-13 Evt. optimaliseren functie 

 

Controle arts 3 mnd