Kliniek voor de Hand

RCL letsel MCP-1

Na consult Aanmeten vlinderspalk (dag en nacht) 

-MCP in 30° flexie 

Evt. aanleggen & instructie mitella/sling Oefeninstructie + voorlichting + hooghouden TGE overige vingers en duim IP E/F Inplannen HT

 

Wk 1-4   Spalkcontrole (voldoende webspreiding, IP vrij) (CAVE RSNR compressie) 

Voortzetten spalkgebruik (dag en nacht) 

Indien nodig oedeem reductie (Coban, drukhandschoen, etc.) Doornemen optimale duimpositie, pinch in spalk/gips

Voorzetten TGE overige vingers en duim IP E/F (evt. PROM)

Start advisering

 

Wk 5 -6   Spalkwissel naar vlinderspalk. MCP in 30° flexie (dag en nacht) 

Start AROM en PROM eerste web, handvatting proximaal van MCP-1 

*CAVE geen beweging MCP-1 

Start statische stabilisatie, geen UD MCP-1 

Voorzetten TGE overige vingers en duim IP E/F (evt. PROM) 

 

Wk 7-8   Start AROM MCP-1 (evt. PROM) 

Voortzetten statische stabilisatie Start voorzichtige pinch (coördinatie) 

Voorzetten spalk/brace bij provocerende activiteiten 

 

Wk 9-13   Intensiveren pinch 

Opbouwen kracht, belastbaarheid en functionaliteit Spalk afbouwen 

 

Mnd 3 -6   Zo nodig optimaliseren functie 

 

 

Controle arts 3 mnd 

 

Bijzonderheden Let op UD kracht op MCP 1 in vroege fase, evt. IP kapje op spalk