Risico’s en complicaties

De chirurg heeft u geïnformeerd over het mogelijke ongemak en de mogelijke risico’s en complicaties die na elke behandeling, dus ook na een veilige ingreep als een handchirurgische operatie, kunnen optreden. Het ongemak van zwelling en bloeduitstortingen is van tijdelijke aard. Specifieke complicaties die na een handchirurgische operatie kunnen optreden zijn: Gevoelsverlies door zenuwuitval (tijdelijk of blijvend), dystrofie (een zeldzame complicatie: pijn, gevoelsverlies, stijfheid en functieverlies door zenuwontregeling) en verminderde bewegelijkheid van gewrichten. Specifiek voor de verdoving van de arm kunnen klachten als gevoelsverlies, pijn en zeldzaam een klaplong ontstaan.

 

Algemene risico’s die na iedere ingreep kunnen optreden zijn onder andere een allergische reactie, een infectie, nabloeding, trombose en een gestoorde wondgenezing. Sommige aandoeningen zoals Dupuytren, ganglion en zenuwbeklemming kunnen terugkomen. Niet elk algemeen risico zal besproken zijn, maar u begrijpt dat deze bestaan. Handchirurgie is geen exacte wetenschap. De chirurg heeft duidelijk aangegeven welk resultaat hij beoogt te bereiken, maar kan geen garantie geven.