Kliniek voor de Hand

TVR

Dag 0    OK (gips)verband + hooghouden 

 

Week 1 (dag 1-7)   OK verband verwijderen + wondcontrole 

AROM flexie/extensie vingers en duim (TGE) (evt. PROM) Streven naar volledige ROM 

Evt. opstarten anti-zwelling maatregelen (Coban, drukhandschoen, etc) 

 

CAVE: Bij Redo TVR en/of tenolyse ligt de behandel- en oefenfrequentie hoger 

 

Week 2 (dag 7-14)   Wondcontrole + HV na 10-14 dagen post-op 

Start littekenbehandeling na HV bij goed gesloten wond 

Voortzetten AROM flexie/extensie vingers en duim (TGE) (evt. PROM) Streven naar volledige ROM 

Blokkeeroefeningen FDS/FDP bij verminderd peesglijden FDS/FDP Rekken intrinsieken bij intrinsic tightness 

Starten redressie bij flexiecontractuur MCP/PIP (neopreen of extensiespalk) 

 

CAVE: indien op dag 10-14 geen volledige flexie en/of extensie aanwezig is, of de patiënt behoefte heeft aan meer begeleiding wordt HT (wekelijks) voortgezet. 

 

Vanaf week 7 (dag 42)   post-op evaluatie litteken, mobiliteit en de functionaliteit van de hand Opbouwen kracht, belastbaarheid en functionaliteit 

Advisering t.a.v. ADL – werk – ontspanning 

Zo nodig voortzetten HT indien mobiliteit/litteken/functionaliteit onvolledig is 

 

 

Controle arts 3 mnd Post-Op