• ✔ Gespecialiseerd team
  • ✔ Verzekerde zorg
  • ✔ Korte wachtlijsten
9,5 Zorgkaart Nederland

Kliniek voor de Hand

VP reïnsertie MCP-1

Dag 0   OK gipsverband met duim in RAB/PAB TGE vingers + hooghouden (mitella/sling) 

 

Dag 3-5   OK gips verwijderen+ wondcontrole 

Aanmeten vlinderspalk, MCP in 30° flexie (dag en nacht) Evaluatie peesglijding (TGE’s) en optimaliseren 

 

Wk 2-4   Wondcontrole + HV (10-14 dagen post-op) Start littekenbehandeling 

Indien nodig verdere oedeem reductie (Coban, drukhandschoen, etc.) Voorzetten TGE overige vingers en duim IP E/F (evt. PROM) 

 

Wk 5-6   Spalkwissel naar vlinderspalk. MCP in 30° flexie (dag en nacht) 

Start AROM en PROM eerste web, handvatting proximaal van MCP-1 

*CAVE geen beweging MCP-1 

Start statische stabilisatie 

Voorzetten TGE overige vingers en duim IP E/F (evt. PROM) 

 

Wk 7-8   Evt. verwijderen K-draad. 

Spalkwissel naar extensieblokspalk MCP-1 in 10° flexie (dag en nacht) Start AROM MCP-1 (evt. PROM) 

Voortzetten statische stabilisatie Start voorzichtige pinch (coördinatie) 

 

Wk 9-13   Intensiveren pinch 

Opbouwen kracht, belastbaarheid en functionaliteit Spalk afbouwen 

 

Mnd 3-6   Zo nodig optimaliseren functie 

 

 

Controle arts 6-8 wk Post-Op 

Bijzonderheden Indien geen K-draad dan al in wk 5 starten volgens wk 7-8, wissel vinderspalk naar extensieblok in wk 7